22 september 2014, 21:31

Natuur rondom Best (Lou van der Aa)

De boomkikker is  de enige soort in de Benelux waarvan de vingers en tenen hechtschijven dragen en zitten dan soms boven in een bramenstruik. Deze was op weg naar boven om lekker in de zon te gaan zitten.
 

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

22 september 2014, 19:55

Renovatie Nazareth- en Hoofdstraat, 21 september

Afgelopen weekend was een deel van de Hoofdstraat niet beschikbaar voor de Dulfkesmert: de werkzaamheden daar vorderen overigens gestaag.

Zo is het Kerkkplein voltooid en geeft de foto hieronder een beeld van de toekomstige -autoluwe!-verkeersstroom. Voor meer foto's klikt u opbovenstaande rubriek Foto-reportages.

Foto's: Gerdie Bolwerk

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

22 september 2014, 19:18

Best Vruuger: Bata Best

Gisteren plaatsten we de enveloppe met inhoud die de direktie van De Beste Boter aan de heer van Hak, inwoner van de Speelheide, stuurde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dat bedrijf in 1948. Van dezelfde trouwe kijkster kregen we een zonder meer historisch boekje over Bata Best. De komende tijd gaan we dat aan u laten zien. Veel lees-en kijkplezier! Hebt uzelf ook nog oud foto-of schriftelijk materiaal dat interessant is voor Bestenaren? We zullen het graag op Bestbeken publiceren!

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

22 september 2014, 18:55

Sociale markt: belangrijk onderdeel van de Dulfkesmert

Een belangrijk onderdeel van de Dulfkesmert is de presentatie van het grote aantal vrijwillersorganisatie en hun activiteiten in Best. Hierboven is Odulphus met de appel te zien: hij zet zich in voor een uitbreiding van het aantal Vrienden dat het groot onderhoud van de Odulphuskerk mede mogelijk maakt.

 

Best Duurzaam is een jongere loot aan de stam van de vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers zetten zich in voor een duurzame samenleving, ook in Best. Zonnepanelen op het dak is een speerpunt van hun activiteiten.

Op de foto hieronder staan vrijwillige medewerkers van de Rechtswinkel. Elke zaterdag zijn zij voor gratis consult op het gebied van juridische advisering bereikbaar in Buurthuis Kadans, 10.30-13.00 uur.

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

22 september 2014, 18:52

natuur rondom Best (Lou van der Aa)

De boomkikker is  de enige soort in de Benelux waarvan de vingers en tenen hechtschijven dragen en zitten dan soms boven in een bramenstruik. Deze was op weg naar boven om

lekker in de zon te gaan zitten.

 

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

22 september 2014, 17:01

Een brug die Oirschot samenbrengt

7 oktober 2014

Je speelt voetbal bij Oirschot Vooruit, hockeyt bij de Oirschotse Hockey club of bouwt klimtorens bij de Scouting Oirschot. Je zit op het Kempenhorst College of trekt bij tijd en wijlen een baantje in het zwembad. Of je wilt vanaf het terras op de Markt nog even de Oirschotse Hei aandoen. Je woont in Moorland en wilt met je kinderen nog even een boodschap doen in het centrum.

Zou het niet mooi zijn als je dan eenvoudig, snel, ongestoord op de fiets dan wel lopend via een korte verbinding het Wilhelminakanaal kunt overbruggen?

Als je vanuit vogelperspectief naar Oirschot kijkt, dan valt direct op dat Oirschot gaandeweg de jaren steeds meer in tweeën wordt gedeeld door het Wilhelminakanaal. Aan de noordzijde de woonkern Oirschot met de in het oog springende St. Petrus Basiliek en haar historische Markt en aan de zuidzijde een nieuwe woonwijk in Moorland in ontwikkeling.

Nieuwe mogelijkheden voor een brug

Tot 2009 hebben wij gestudeerd op een langzaam verkeersbrug over het Wilhelminakanaal. Door de nodige kosten voor onderhoud en bediening die Rijkswaterstaat aan ons doorrekende, is deze brug destijds uit beeld geraakt. Wel bleef de hoop onder bewoners van Oirschot en (toekomstige) bewoners van Moorland dat een overbrugging van het kanaal nog eens werkelijkheid zou worden. Door het verdwijnen van de voormalige provinciale weg (Bulderbaan), de realisatie van de Kanaalzone en de ontwikkeling van de Groene Corridor is nu de mogelijkheid ontstaan om deze wens alsnog in vervulling te laten gaan.

Dit jaar hebben wij de draad weer opgepakt en zijn zowel oude als nieuwe varianten voor een langzaam verkeersbrug in studie genomen. Met name hebben wij gekeken wat er vanuit technisch oogpunt mogelijk is, alsook in hoeverre een brug op de locatie ruimtelijk kan worden ingepast zonder onrecht te doen aan de omgeving.

De Eindhovensedijk

In het dorp horen we de laatste tijd regelmatig dat de afsluiting van de Eindhovensedijk een voorwaarde zou zijn voor de provinciale cofinanciering van de brug over het Wilhelminakanaal. Hiervan is echter geen sprake. De provinciale cofinanciering vergroot juist de kans op de realisatie van de brug binnen nu en 3 jaar. Wij verwachten zelfs dat dit de enige kans is die zich op korte termijn zal voldoen. Uiteraard is de realisatie van de brug afhankelijk van voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Overigens heeft de  raad van Oirschot bij de vaststelling van de Visie op de Groene Corridor in 2013 aan het college meegegeven dat, mocht er überhaupt worden gesproken over afsluiting - wij spreken eerder van een verkeersluwe Eindhovensedijk waar de auto te gast is-, er een goede alternatieve ontsluiting voorhanden moet zijn. Het alternatief zal naar onze mening dan ook recht moeten doen aan een veilige en betrouwbare bereikbaarheid van Oirschot naar Eindhoven en mag geen belemmering vormen voor de hulpdiensten. De langzaam verkeersbrug geeft bestaansrecht aan de ontwikkeling van de Groene Corridor, maar vereist geen afsluiting van de Eindhovensedijk.

Bijeenkomst

Op dinsdag  7 oktober 2014 om 20.00 uur lichten wij in het gemeentehuis tijdens een openbare bijeenkomst enkele varianten voor een brug over het Wilhelminakanaal toe. Ook de gemeenteraad wordt dan geïnformeerd. Wij nodigen u van harte uit om bij de presentatie aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst bent u uiteraard in de gelegenheid om vragen te stellen.

Ná 7 oktober plannen we enkele bijeenkomsten in waarin we met u dieper in gesprek gaan over de varianten voor de brug. Binnenkort informeren wij u over datum en locatie.

22 september 2014, 7:21

DKB te sterk voor Klimop

De uitstekend spelende Jeroen Koopmanschap in actie.

DKB ontving afgelopen zondag Klimop uit Asten, een middenmoter in de derde klasse. Na het eerste verlies van afgelopen week was het zaak voor DKB om zich te herpakken met een overtuigende overwinning. Klimop speelde in een rustig tempo, er werd weinig tot geen druk gegeven op het schot. Daarentegen werd er geprobeerd veel te zakken en mee af te vangen.

Het was dus zaak voor DKB om scherp te zijn in de afronding en geduldig te spelen. DKB kwam sterk uit de startblokken en liep in het kwartier uit naar een 8-2 voorsprong. Hierna verzwakte DKB, er werden een aantal opgelegde kansen gemist en de aanval verliep wat stroever. Klimop kon iets terug doen, wat tot een ruststand van 11-5 leidde. De tweede helft begon matig voor DKB, waardoor Klimop iets terug kon doen, daarna was DKB echter heer en meester en konden ze ondanks de af toe matige aanvallen een zeer fatsoenlijke einduitslag van 22-8 op het scorebord zetten.

Ook het tweede team van DKB wist wederom overtuigend te winnen, ze versloegen het derde team van PSV gemakkelijk en breidde hun doelsaldo uit  met een 18-6 overwinning. Volgende week reist het eerste team naar het zuiden, waar ze voor het eerst op een verkleind veld gaan spelen. Vanuit de bond willen ze de veldcompetitie aantrekkelijker maken door de lijnen dichter op elkaar te leggen. Tegenstander Ready ’60 uit Roermond heeft geen kunstgras, zij spelen dus elke thuiswedstrijd met de aangepaste lijnen. Hierdoor hebben ze al meerdere tegenstanders weten te verassen, zaak voor DKB dus om extra goed voor te bereiden op het komende weekend. Het tweede team van DKB reist naar Oss, hopelijk ook weer met goed resultaat

Lees meerVerbergen

16 September tot 22 September.

DKB 1 - Klimop (A) 1: 22 - 8; DKB 2 - PSV 3: 18 - 6; Tilburg 5 - DKB 3: 9 - 5; DKB 4 - Klimop (A) 2: 10 - 7; Vriendenschaar (H) A2 - DKB A1: 6 - 8; RoDeBo A1 - DKB A2: 5 - 21; PSV B1 - DKB B2: 5 - 9; DKB B1 - DSC B2: 10 - 6; HKC (Ha) C1 - DKB C1: 1 - 6; DKB C2 - Ready '60 C1: 9 - 7; DKB C3 - PSV C2: 10 - 4; Rust Roest D3 - DKB D1: 2 - 11; DKB E1 - Rust Roest E1: 6 - 4; Tilburg E1 - DKB E2: 15 - 7; DKB E3 - SDO (V) E2: 13 - 0; Maastricht E1 - DKB E4: 12 - 1; Rust Roest F2 - DKB F1: 7 - 3
 

Programma 23 September tot 29 September.

Dinsdag 23 september : OJC '98 MW1 - DKB MW1, De Rauwbraken / BERKEL-ENSCHOT; Zaterdag 27 september : DKB F1 - DSC F2, Naestenbest (veld) / BEST; DKB A1 - GKV/Enomics A2, Naestenbest (veld) / BEST; DKB C1 - SDO (V) C1, Naestenbest (veld) / BEST; DKB E4 - PSV E3, Naestenbest (veld) / BEST; DKB A2 - DSC A2, Naestenbest (veld) / BEST; DKB C2 - OJC '98 C2, Naestenbest (veld) / BEST; DKB E2 - Rust Roest E1, Naestenbest (veld) / BEST; DKB B2 - Tilburg B4, Naestenbest (veld) / BEST; DKB 3 - DSC 6, Naestenbest (veld) / BEST; DKB E3 - Tilburg E2, Naestenbest (veld) / BEST; PSV E1 - DKB E1, Bokt / EINDHOVEN;Animo B1 - DKB B1, Sportcomplex Hoge Weide / GELDERMALSEN;:SDO (V) D3 - DKB D1, Rapportstraat / VELDHOVEN;DSC C4 - DKB C3, Sportcomplex Eindhoven-Noord / EINDHOVEN;Rust Roest 7-DKB 4,Sportpark Strijp / EINDHOVEN;Zondag 28 septemberDOT/Klaverblad 3-DKB 2,De Rusheuvel / OSS;Zondag 28 septemberReady '60 1-DKB 1,De Wijher / ROERMOND

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

21 september 2014, 21:45

Uitslagen Jeugd Best Vooruit zaterdag 20 september 2014

Braakhuizen A1  - Best Vooruit A1  1-1; SV BLC A1  - Best Vooruit A2  4-5; Unitas'59 A3  - Best Vooruit A3  0-3; Best Vooruit A4  - SCI/FLYNTH A2  5-2; Best Vooruit B1  - Unitas'59 B1  0-0; Best Vooruit B2  - St Mich.Gestel B1  4-9; Best Vooruit B3  - Nieuw Woensel B2  2-2; Nieuw Woensel B3  - Best Vooruit B5  2-5; Brabantia C1  - Best Vooruit C1  1-2; Nemelaer C1  - Best Vooruit C2  2-3; Best Vooruit C3  - Nieuw Woensel C1  5-1; Geldrop C4  - Best Vooruit C4  5-5; Best Vooruit C5  - Oirschot V. C3  1-0; Oirschot V. C4  - Best Vooruit C6  1-2; DBS C5  - Best Vooruit C7  7-1; Best Vooruit D1  - WODAN D1  4-1; Taxandria D2  - Best Vooruit D2  3-2; VOAB D3  - Best Vooruit D3  3-2; Best Vooruit D4  - Brabantia D3  0-9; Acht D3  - Best Vooruit D5  0-1; RKVVO E2  - Best Vooruit E2  0-7; Brabantia E4  - Best Vooruit E3  3-2; Unitas'59 E5  - Best Vooruit E4  0-2; DBS E6  - Best Vooruit E5  6-1; Best Vooruit E6  - Oirschot V. E4  8-2; Best Vooruit E7  - Zwaluw VFC E8  9-1; Best Vooruit E8  - Acht E5 9-3; Best Vooruit E9  - Unitas'59 E14  0-9; DVS F1  - Best Vooruit F1  0-3; Best Vooruit F2  - FC Engelen F1  0-7; ODC F3  - Best Vooruit F3  3-2; Acht F2  - Best Vooruit F5  7-1; Best Vooruit F6  - Waalre F2  3-1; Best Vooruit F7  - Acht F4  2-2; SBC F7  - Best Vooruit F8  12-0; Best Vooruit F9  - Oirschot V. F6  4-0; Best Vooruit F10  - DBS F11  11-0; Wilhelmina Boys F7  - Best Vooruit F11  1-20; Nieuw Woensel MA1  - Best Vooruit MA1  2-4; Beerse Boys MC1  - Best Vooruit MC1  0-0; Best Vooruit MD1  - Nuenen MD1  6-1; Best Vooruit MD2  - Oirschot V. MD1  0-10; RKKSV G2G  - Best Vooruit G1G  11-1; Nederland  - België  5-2; Duitsland  - Brazilië  13-4; Italië  - Schotland  4-6

Lees meerVerbergen

Wedstrijdprogramma jeugd Best Vooruit d.d. woensdag 24 september 2014

19.30 uur: Best Vooruit D3 - ODC D2

Wedstrijdprogramma jeugd Best Vooruit d.d. zaterdag 27 september 2014

A1: 14:45 Best Vooruit A1 - Unitas'59 A1; A2: 16:30 Best Vooruit A2 - Tuldania A1; A3: 14:45 Best Vooruit A3 - RPC A3; A4: 14:30 Spoord. Boys A2 - Best Vooruit A4; B1: 14:30 SC 't Zand B1 - Best Vooruit B1; B2: 14:30 Acht B1 - Best Vooruit B2; B3: 12:45 Acht B2 - Best Vooruit B3; B4: 14:45 Brabantia B4 - Best Vooruit B4; B5: 14:45 Best Vooruit B5 - Acht B4G; C1: 12:45 Best Vooruit C1 - DVO C1; C2: 12:45 Best Vooruit C2 - Were Di C1; C3: 13:00 EMK C1 - Best Vooruit C3; C4: 12:45 Best Vooruit C4 - HSE C1; C5: 11:30 RKVVO C4 - Best Vooruit C5; C6: 12:45 Best Vooruit C6 - Taxandria C4; C7: 12:45 Best Vooruit C7 - Nuenen C6; D1: 11:15 Bladella D1 - Best Vooruit D1; D2: 11:30 Best Vooruit D2 - Oirschot V. D2; D3: 11:15 WODAN D2 - Best Vooruit D3; D4: 11:30 Best Vooruit D4 - Acht D2; D5: 11:30 Best Vooruit D5 - Unitas'59 D5; E1: 9:15 Best Vooruit E1 - Uno Animo E1; E2: 10:15 Best Vooruit E2 - FC Eindhoven AV E1; E3: 10:15 Best Vooruit E3 - Oirschot V. E3; E4: 10:15 Best Vooruit E4 - Acht E2; E5: 10:00 WODAN E4 - Best Vooruit E5; E6: 10:00 DBS E7 - Best Vooruit E6; E7: 10:00 Oirschot V. E5 - Best Vooruit E7; E8: 10:15 Best Vooruit E8 - Unitas'59 E10; E9: 10:00 SBC E12 - Best Vooruit E9; F1: 9:15 Best Vooruit F1 - SBC F1; F2: 9:00 WSC F1 - Best Vooruit F2; F3: 9:15 Best Vooruit F3 - VOAB F3; F4: 9:15 Best Vooruit F4 - Audacia F2; F5: 9:15 Best Vooruit F5 - WODAN F4; F6: 9:30 Beerse Boys F2G - Best Vooruit F6; F7: 9:00 SBC F6 - Best Vooruit F7; F8: 9:15 Best Vooruit F8 - Unitas'59 F9; F9: 9:00 Unitas'59 F10 - Best Vooruit F9; F10: 9:15 Best Vooruit F10 - SBC F9; F11: 9:00 SBC F11 - Best Vooruit F11; MA1: 14:45 Gilze MA1 - Best Vooruit MA1; MC1: 10:00 Zwaluw VFC MC1 - Best Vooruit MC1; MD1: 11:30 Terlo MD1 - Best Vooruit MD1; MD2: 9:30 SVSSS MD1 - Best Vooruit MD2; G1: 11:30 Best Vooruit G1G - ODC G2G; mini's: 10:15 Nederland – Italië; mini's: 10:15 België – Brazilië; mini's: 10:15 Duitsland - Schotland

 

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

21 september 2014, 21:42

Persoonlijke fouten doen de Boys de das om tegen Bergeijk (2-1)

Wedstrijdverslag door Hans uiterdijk.

In een wedstrijd waarin Wilhelmina Boys het beste van het spel had waren 2 persoonlijke fouten genoeg om de winst aan Bergeijk te laten.....
 
Na de slechte wedstrijd van afgelopen zondag tegen Reusel Sport (3-2 verlies) stond vandaag wederom een uitwedstrijd op het programma, dit maal tegen het nog puntloze Bergeijk. Ten opzichte van het elftal wat tegen Reusel Sport startte waren er 2 wijzigingen in het elftal van de Boys, aanvoerder Bart Meeske keert terug naar zijn hoofdblessure en ook voor jongeling Marc Leijtens is er een plek binnen de 11 van Jurgen Elbers. Dit houdt wel in dat Rients Teernstra en Theo van Eert jr op de bank beginnen.
 
Het elftal van de Boys begon goed aan de wedstrijd met verzorgd voetbal wist men tegenstander Bergeijk vast te zetten op de eigen helft, vooral Martijn de Greef ontpopte  zich in die fase als een plaag voor de Bergeijkse defensie maar vergeet zichzelf en de Boys te belonen met een voorsprong. In de 38e minuut is het Bergeijk die na slecht uitverdedigen van de Boys defensie tegen de verhoudingen in op 1-0 weet te komen, het is Kees Theuws die op aangeven van Robin Vink de openingstreffer maakt. De Boys niet onder de indruk van de achterstand draaien voor de rust nog eens de duimschroeven aan op zoek naar de gelijkmaker. maar met het nodige kunst en vliegwerk weet de formatie van trainer Frans Verbeek de eerste 45 minuten te overleven en gaat Bergeijk met een 1-0 voorsprong de rust in.
 
Zonder personele wijzigingen in beide teams beginnen Bergeijk en de Boys aan de 2e helft. Terwijl de gasten uit Best nadrukkelijk op zoek gaan naar de gelijkmaker  weet Bergeijk er een aantal malen via de counter gevaarlijk uit te komen, gelukkig voor de tricolores brengt de paal redding. In de 58e minuut komt Thomas Peulings de moegestreden Marc Leijtens vervangen waarna 10 minuten later Ruben Rodrigues uitblinker Martijn de Greef vervangt. En net als in de eerste heft waar men nu zit te wachten op de gelijkmaker van de Boys is het keeper Tom Molenberg die de fout ingaat en Bergeijk speler Koen van Woerkum simpel de 2-0 laat aantekenen. Met dan nog minder dan 20 minuten op de klok proberen de Boys het tij nog te keren, er ontstaat een wedstrijd die redelijk fysiek wordt waarbij scheidsrechter Dhr. Dirkx uit Reusel op momenten moeite heeft de wedstrijd in de hand te houden. In de 88e minuut wordt de geblesseerde Jan van Gerwen nog vervangen door Rients Teernstra. Nog geen minuut later is het dan toch raak voor de Boys via een doelpunt van Stefan van Dam, en ondanks de vele minuten aan meegetelde extra tijd zal de eindstand niet meer veranderen en gaan de tricolores met een “onverdiende” 2-1 nederlaag terug naar Best.
 
Na het 2e verlies zal de druk bij Wilhelmina Boys voor de thuiswedstrijd volgende week tegen Jong Brabant hoger zijn en is winst een must geworden om niet al direct in de gevarenzone te duiken. Maar gezien het spelbeeld van vandaag zijn de trouwe supporters daar niet bang voor en zullen de doelpunten en dus ook de punten wel komen.
 
Opstelling Wilhelmina Boys:
Tom Molenberg, Stef Vervloet, Marc Leijtens (58’ Thomas Peulings), Jan van Gerwen (88’ Rients Teernstra), Kevin Gordon, Martijn de Greef (70’ Ruben Rodrigues), John Termeer, Stefan van Dam, Maron Heersmink, Bart Meeske en Mark de Wit
 

 

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen

21 september 2014, 21:40

GESLAAGDE SOCIALE MARKT.

Harapan is zeer tevreden over de sociale markt. Misschien dat de plek waar we stonden beter had gekund, maar over belangstelling hadden we niet te klagen.

Dit gold zeker ook voor de Stichting Nativitas, Stepping-Stones Bali en Pak-weeshuis Sulawesi. Henk van Gerven van Stepping-Stones Bali stal de show met de manier waarop hij de Bali-pannenkoeken en het Bali-spel onder de aandacht van de bezoekers bracht.
Ook burgemeester van Aert hielp ons mee "dit varkentje even te wassen" en verdeelde het bedrag dat hij moest betalen over 3 projecten.
 

Plaats als eerste een reactieVerbergen

Reactie achterlaten


Huisregels Bestbekeken.nl

Op Bestbeken.nl kan iedereen over alle berichten discussiëren, graag zelfs, maar zonder een paar basisregels kunnen we niet:

 • Ga met nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon en respecteer een andere mening.
 • Schelden en beledigen zijn uit den boze.
 • Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.
 • Reacties in een andere taal dan het Nederlands worden verwijderd.
 • Op Bestbekeken.nl is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.
 • Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde tekst plaatsen is niet toegestaan.
 • Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.
 • Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.
 • Reactie verwijderd?De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen.


 

Reactie plaatsen

Reacties verbergen